Akcija čišćenja u organizaciji  Ruralnog centra Sova –  Sremska Mitrovica